graphicarts.gr > > 23 2020 | : 23/02/2020
  -
  -
 
 
  -
 
 
 
  Drupa 2008
  Drupa 2012
  Drupa 2016
  Outside
  Graphica 2017

Marketing Services


Links

: ( 1)

λες οι επιχειρσεις εκτυπσεων αναζητον νες ευκαιρες. Στο παρακτω ρθρο του περιοδικο Print Solutions η Ingrid Van Loocke, channel marketing manager στη Sawgrass*, εξηγε πς να διαφοροποισετε την επιχερησ σας με την εξχνωση

Η επιχειρηματικ δρση εναι εκολη υπθεση (στη θεωρα), ανεξρτητα απ την βιομηχανα μσα στην οποα εργζεστε. Παρχετε να προν μια υπηρεσα σε σους το χρειζονται. Για την επτευξη αυτ, θα πρπει να διαχειριστετε πολλ πργματα: καταγραφ εμπορευμτων, εργασα, χρνο, προπολογισμ, κ.. Ωστσο, καμα απ αυτς τις δραστηριτητες δεν θα γινταν χωρς συνεχ ρο εσδων για την χρηματοδτησ τους. 

Η ανπτυξη νων επιχειρσεων εναι κρσιμο κομμτι για την επιτυχα της επιχερησς σας. Σε τελικ ανλυση, η αξηση του ποσοστο των χρημτων που ξοδεουν οι υφιστμενοι πελτες σας εναι πολ πιο αποδοτικ απ την προσπθεια να συγκεντρσετε νους. σοι σας χουν εμπιστευτε για να τους ικανοποισετε συγκεκριμνες ανγκες, εναι δη οπαδο της επιχερησς σας και γνωρζουν την ποιτητα που αναμνουν να λβουν. 

Τι θα λγατε να πτε την σχση αυτ να βμα πιο κτω και να χετε την δυναττητα να προσφρετε σε αυτος τους πελτες οτιδποτε χρειζονται; Η ρο εσδων σας θα αποκτοσε να υγις ποσοστ αξησης, εν παρλληλα οι πελτες σας θα απολμβαναν την δυναττητα να βρσκουν λα τα ποιοτικ προντα που αναζητον, σε να μρος και απ μια επιχερηση που εμπιστεονται. λοι βγανουν κερδισμνοι. 

Και τρα η δσκολη ερτηση: Πς το πετυχανουμε αυτ; Για τις επιχειρσεις print on-demand, η διαφορετικτητα εναι το κλειδ για ανπτυξη κατ την τρχουσα οικονομα. Οι πελτες που δη χετε, ψχνουν για οικονομα και ευκολα. Γιατ να μην εστε εσες αυτς που θα τους προσφρει σα αναζητον;
Παρλο που αρκετς επιχειρσεις αντιλαμβνονται τη πραγματικτητα αυτ, δυσκολεονται να προυν την απφαση για διαφοροποηση λγω κστους και χρνου που απαιτε η εκμθηση ενς νου τπου παραγωγς. 

Το χρονικ διστημα που χρειζεται να περσει για να δετε απδοση στην επνδυσ σας εναι μεγλο και χρειζεστε μια σταθερ ζτηση μεγλων παραγγελιν προκειμνου να γνει η εκτπωση κερδοφρα. Επιπλον, απαιτεται πολτιμος χρνος για την εκμθηση του νου εξοπλισμο και για να γνει η παραγωγ σο το δυνατ πιο αποτελεσματικ. Για πολλος, αυτο οι παργοντες δεν επιτρπουν την διαφοροποηση. 
Μια λση που αντιμετωπζει λα αυτ τα θματα εναι η εξχνωση. Με μικρ κστος ναρξης, περιορισμνο χρο για τον χρησιμοποιομενο εξοπλισμ και την αποθκευση, γργορη απδοση της επνδυσης και με μια σχεδν απεριριστη ποικιλα υποστρωμτων, η εξχνωση εναι η ιδανικ λση για σους θλουν να τα προσφρουν λα σε να. 

Η εξχνωση στη πρξη
Η εξχνωση εναι μια διαδικασα ψηφιακς εκτπωσης που επιτρπει σε κθε επιχερηση να εφαρμσει εκολα και γργορα πλρη γχρωμα γραφικ μεγλης ανλυσης σε μια μεγλη γκμα καμπτων και εκαμπτων υλικν, πως πλκες, βραβεα, σημνσεις, φωτογραφικ πνελ, ρολγια, πλακκια, σουβρ, mouse pads, κοπες, ενδματα και πολλ λλα. 

Η εκμθηση και η τελειοποηση της μεθδου αυτς εναι εκολη. Χρησιμοποιστε κποιο σχεδιαστικ πργραμμα, πως το CorelDraw, το Illustrator το Photoshop, για να δημιουργσετε να σχδιο με τις προδιαγραφς που θλετε. Στη συνχεια μπορετε να παργετε τα σχδι σας χρησιμοποιντας ναν εκτυπωτ που δουλεει με θερμικ εξχνωση πνω σε χαρτ θερμομεταφορς. Στη συνχεια, μεταφρετε το χαρτ στο υπστρωμα το οποο θα πρπει ετε να εναι επιστρωμνο να εναι κατασκευασμνο απ πολυμερς, και πιζετε με μια θερμικ πρσα. Τα υπλοιπα εναι απλ χημεα. 

Το μελνι εξχνωσης δεν εναι πραγματικ μελνι, αλλ στερε σωματδια χρωστικς που αιωρονται σε ναν ρευστ φορα. ταν τυπνονται σε χαρτ θερμομεταφορς, το χρμα εναι «ανενεργ» και παραμνει τσι μχρι να εφαρμοστε η κατλληλη θερμοκρασα και η πεση απ τη πρσα. ταν συμβανει αυτ, τα στερε σωματδια χρωστικς μετατρπονται σε αρια, τα πολυμερ στο υπστρωμα «ανογουν» και η πρσα σπρχνει την χρωστικ στα μρια του πολυμερος. σο η θερμοκρασα πφτει, το πολυμερς «κλενει» και τα αρια της χρωστικς στερεοποιονται, μετατρποντας το ζωνταν χρμα σε να αναπσπαστο τμμα της επιφνειας του υποστρματος. 

Η διαδικασα αυτ εναι γργορη, εκολη και χρησιμοποιε εξοπλισμ που εναι οικεος στους περισστερους: υπολογιστ, μελνι, χαρτ, υποστρματα και θερμικ πρσα. 

Το κστος εισδου εναι συγκριτικ χαμηλ. να αρχικ σστημα μπορε να στοιχσει 620€ - 960€. Μια καλς ποιτητας θερμικ πρσα που θα σας δσει τα καλτερα αποτελσματα και μπορε να στοιχσει απ 620€ ως 1300€, που σημανει τι συνολικ μπορε να ξοδψετε απ 1240€ ως 2270€ για να ολοκληρωμνο σστημα. 

Τρα, αναλογιστετε το κστος λλων εκτυπωτικν συστημτων. ταν να μηχνημα εγχραξη με λιζερ κοστζει απ € 6900 και πνω, νας εκτυπωτς για απευθεας εκτπωση σε φασμα απ € 11000, η εξχνωση εναι η πιο οικονομικ επιλογ. Η απδοση της επνδυσης εναι επσης πιο γργορη. Η δουλει και τα γενικ ξοδα εναι λγα για την δημιουργα προντων με εξχνωση, εν η τιμ πλησης ττοιων προντων εναι πολ υψηλτερη. Αυτ σημανει τι χετε περιθριο μεγλου κρδους.  

Η επιβρβευση 
Υπρχουν μερικ πργματα που κνουν την εξχνωση εξαιρετικ προσθκη στην δη υπρχουσα επιχερηση. Πρτο,  εναι η ποικιλα των προντων υψηλο περιθωρου, τα οποα μπορετε να πουλσετε στους υφιστμενους πελτες. Παρλο που η εξχνωση λειτουργε μνο σε πολυμερ υποστρματα,  υποστρματα πως ξλο,  πλαστικ, γυαλ, ακριλικ, μταλλο και πτρα μπορον να επιστρωθον για να τυπωθον με εξχνωση.

Δετερο, εναι τι το περιθριο κρδους προντων τυπωμνων με την μθοδο αυτ εναι υψηλ. Το κστος για εκτπωση με υψηλς ποιτητας μελνι κυμανεται αρκετ κτω απ τα 0,27€ αν τετραγωνικ μτρο, και ο χρνος για την εκτπωσ του εναι λιγτερος απ 2 λεπτ. Καθοριστικ στοιχεο του κστους εναι το διο το υπστρωμα. 

Για παρδειγμα, οι κατ παραγγελα θκες κινητν τηλεφνων εναι πολ δημοφιλες την περοδο αυτ. Το κστος σας για να ττοιο προν εναι περπου 3,84€, (2,40€ για το ακατργαστο τεμχιο, 0,06€ για την εικνα και 1,37€ για την εργασα σας και τα γενικ ξοδα). Η λιανικ τιμ ττοιων θηκν εκτιμται στα 22€, που σημανει τι η πληση μιας μνο θκης σας εξασφαλζει κρδος 18,12 € (82% κρδος). 

Τρτον, με ττοια περιθρια κρδους και με χαμηλ ξοδα εισδου, η απδοση στην επνδυση εναι γργορη. Αν η επνδυσ σας σε εξοπλισμ ταν 2.270€, ττε θα πρπει απλ να πουλσετε 127 θκες κινητν τηλεφνων για την απσβεση. 

Τελευταες συμβουλς 
Η λστα επιβραβεσεων για την διαφοροποηση της επιχερησς σας εναι μεγλη. Ωστσο, κτι ττοιο θα εχε νημα μνον αν εστε προετοιμασμνοι να πουλσετε στη μγιστη αξα αυτ τα να προντα στους υφιστμενους πελτες και εστε τοιμοι να επενδσετε χρνο και χρματα για μθετε πς να τα φτιχνετε. 

Οι ενεργητικς τεχνικς πωλσεων εναι το κλειδ για την αξηση της ζτησης στην βση των πελατν σας. Μιλστε με τους πελτες ταν παραγγλνουν και μθετε περισστερα για το τι κνουν ( τι ελπζουν να κνουν). Προτενετε λσεις και δεξτε τους δεγματα των νων προντων σας για να δουν την εξαιρετικ ποιτητα που χετε να τους προσφρετε. 

Δημιουργστε και κρατστε να δειγματολγιο, μια παλτα των χρωμτων που εστε σε θση να αναπαργετε και λλα απτ αντικεμενα που θα δσετε στους πελτες σας μια ασθηση για το πς θα φανονται τα προντα τους. Εναι, επσης, εξαιρετικς τρπος για να εξοικειωθετε με τα συστματα εξχνωσης, τα προγρμματα διαχερισης του χρματος και την λη διαδικασα και τις συνθκες που πρπει να υπρχουν προκειμνου να δημιουργσετε αποτελεσματικ, ποιοτικ προντα.  
 
Η διαφοροποηση των προντων σας μπορε να φανεται ως να τερστιο και δσκολο εγχερημα αυτ τη στιγμ. Αλλ με τον καιρ, την εξσκηση και την σταθερ αξηση των κερδν, θα καταλβετε τι η διαφοροποηση εναι πραγματικ ο δρμος για το μλλον. 

 

*Εταιρεα ψηφιακν λσεων εκτπωσης

 

Πηγ: Περιοδικ Print Solutions, Τεχος Μαρτου 


Google+ | | | 2006 All rights reserved Designed by ORGINSTUDIOS.COM