graphicarts.gr > > 23 2019 | : 23/08/2019
  -
  -
 
 
  -
 
 
 
  Drupa 2008
  Drupa 2012
  Drupa 2016
  Outside
  Graphica 2017

Marketing Services


Links

: ( 2)

Στο προηγομενο ρθρο η Sawgrass*, σκιαγρφησε τις ευκαιρες και τα οφλη που προσφρει η υιοθτηση της εξχνωσης στους εκτυπωτς που αναζητον νες αγορς. Με αυτ το ρθρο η Sawgrass παρχει κποιες γνσεις και συμβουλς για να βοηθσει τις επιχειρσεις να αξιοποισουν στο πακρο την εξχνωση.

Η Sawgrass υποστηρζει τι η εξχνωση εναι μια απ τις πιο οικονομικ αποδοτικς και ευλικτες μεθδους εκτπωσης που εναι σμερα διαθσιμες στους επαγγελματες πολλν βιομηχανιν. Εν σχετζεστε με εκτυπσεις προσφρετε κποια υπηρεσα εκτπωσης, η υιοθτηση της εξχνωσης εναι μια ξυπνη επιχειρηματικ κνηση, που μπορε να σας προσφρει μια υγι αξηση πωλσεων.

Ωστσο, η ενασχληση με μια να επιχερηση μπορε να εναι λγο δσκολη στην αρχ. Για να σας βοηθσουμε στα πρτα σας κρσιμα βματα, σας δνουμε πντε συμβουλς που θα σας οδηγσουν  προς τη σωστ κατεθυνση για την ναρξη μιας κερδοφρας επιχερησης εξχνωσης για της προσθκη της εξχνωσης στην επιχερηση που δη χετε.

 

Βμα 1: Αναγνωρστε τις αγορς ενδιαφροντος και τα προντα που πραγματικ θλουν

Για να πουλσετε αποτελεσματικ σε κθε αγορ, θα πρπει πρτα να κατανοσετε τι χρειζονται οι αγοραστς και τι υποστηρζει η αγορ. Ας υποθσουμε τι παρχετε αθλητικ μπλουζκια σε λες τις τοπικς ομδες ποδοσφαρου της περιοχς σας χρησιμοποιντας ετε θερμομεταφορ μεταξοτυπα. Πς θα σας βοηθσει η τεχνολογα εξχνωσης να αναγνωρσετε τις ανγκες των πελατν αυτν καλτερα απ τον ανταγωνιστ σας;

Αν προσθσετε την εξχνωση στις υπηρεσες σας, μπορετε επσης να παρχετε banner, μικρ σημαικια, περιβραχινια, θκες κινητν τηλεφνων κλτσες, κορδνια λαιμο, επιγραφς και λλα προωθητικ προντα στις ομδες αυτς με τα λογτυπ τους και τα χρματ τους. Η ζτηση για ττοια προντα υπρχει δη, και θα μποροσατε να εκμεταλλευτετε την ζτηση αυτ για να βγλετε κρδος. Εναι να απλ παρδειγμα για να αναγνωρσετε τις συμπληρωματικς υπηρεσες που μπορετε να προσθσετε στην επιχερησ σας.

Η δια ερτηση και στρατηγικ απντησης μπορε να εφαρμοστε σε οποιαδποτε αγορ την οποα σκοπεετε να στοχεσετε. Ξοδψτε λγο χρνο για την ανλυση των απαντσεων αυτν πριν αποφασσετε αν η εξχνωση εναι χι ο κατλληλος τομας για την επιχερησ σας. Δεδομνου της ευελιξας της τεχνολογας για διακοσμητικ προντα, οι πιθαντητες εναι ευνοκς και δεχνουν τι η υιοθτηση της εξχνωσης εναι μια ξυπνη κνηση.

Βμα 2: Επενδστε στο σωστ σστημα για την επιχερησ σας

Συγκριτικ με λλες μεθδους εκτπωσης, η εξχνωση εναι αρκετ οικονομικ. Ωστσο, η επιλογ του σωστο συστματος για την αγορ στην οποα απευθνεστε και τις ανγκες της δεν εναι απλ υπθεση. Και πλι, θα πρπει να αναλσετε την κατσταση στην οποα βρσκεστε με τις εξς ερωτσεις: Τι προντα θλετε να φτιχνετε; Ποιος εναι ο προπολογισμς σας για τα ξοδα ναρξης και παραγωγς; Τι ποσοστ και τπο χρου μπορετε να διαθσετε στη παραγωγ; Οι απαντσεις στις ερωτσεις αυτς  θα καθοδηγσουν την ρευνα των προντων και τις συνομιλες σας με το επιλεγμνο μεταπωλητ σας ταν εστε τοιμοι να κνετε μια αγορ.

Γενικ, να υψηλς ποιτητας εναρκτριο σστημα θα πρπει να στοιχζει απ 600€ ως 2.250€. Ττοια συστματα σας δνουν την δυναττητα να τυπσετε σε δισταση ως Α4 και Α3+ μεταφορς εξχνωσης. Εναι επιτραπζια συστματα που καταλαμβνουν μικρ χρο και μπορον να χρησιμοποιηθον και απ επιχειρσεις με δρα το σπτι, μαγαζι, γραφεα και απ οποιοδποτε λλο τπο περιβλλοντος παραγωγς. Στις κατλληλες εφαρμογς για τα συστματα αυτ περιλαμβνονται τα διακοσμητικ υφσματα, τα προωθητικ προντα, τα προσωποποιημνα δρα, μικρο μεγθους σμανση εσωτερικν χρων και πλκες βραβεων.

Εν θλετε να φτιχνετε μεγαλτερα προντα προσδοκτε μεγλο γκο παραγγελιν, σως να σκεφτσασταν το ενδεχμενο μεγαλτερων συστημτων. Θα χρειαστετε επσης μια αρκετ μεγαλτερη θερμικ πρσα για τα συστματα αυτ, πργμα που σημανει τι το κστος ναρξης θα αυξηθε αρκετ. Ωστσο, συγκριτικ με το κστος των κεντητικν μηχανν, μηχανν μεταξοτυπας, laser μηχανν χραξης και μηχανν απευθεας εκτπωσης σε φασμα –χωρς να αναλογιστομε τον μεγλο χρο που αυτς ο εξοπλισμς απαιτε-, η εξχνωση βγανει νικτρια απ ποψη κστους.

Βμα 3: Καθορστε τις τιμς σας με βση την αντιληπτ αξα

Αρκετς επιχειρσεις χρησιμοποιον ναν απλ τπο για τον υπολογισμ των τιμν τους: κστος x 2 = τιμ. Εν η μθοδος αυτ μπορε να εναι η κατλληλη για κποιες περιπτσεις, μπορε να μεισει τα περιθρια κρδους ταν πρκειται για πωλσεις ψηφιακ διακοσμημνων προντων. Ο λγος εναι τι οι πελτες θεωρον τι ττοια προντα χουν μεγαλτερη αξα απ λλα και εναι διατεθειμνοι να διαθσουν περισστερα χρματα για αυτ. Εκμεταλλευμενοι το γεγονς αυτ, μπορετε να καθορσετε πιο ανταγωνιστικς τιμς, να αποσβσετε την επνδυση σας πιο γργορα και να κρατσετε τα κρδη σας σε υψηλ σημεα.

Για παρδειγμα, οι προσωποποιημνες θκες κινητν εναι δημοφιλες στις αγορς παγκοσμως. Αν προσφρετε σαν υπηρεσα την εκτπωση θκης κατ παραγγελα, τα περιθρια κρδους σας θα διαμορφνονται κπως τσι:

 

Το παρδειγμα αυτ δεχνει ενδιαφροντα πργματα. Πρτον, το κστος παραγωγς εναι εξαιρετικ χαμηλ. Το υπστρωμα συμμετχει με ποσοστ 58% του συνολικο κστους, εν το κστος της εικνας εναι μλις στο 5%. Τα υπλοιπα εναι γενικ ξοδα, τα οποα επσης εναι χαμηλ λγω του γεγοντος τι η διαδικασα εξχνωσης απαιτε μλις λγα λεπτ για να ολοκληρωθε.

Δετερον, αν πολλαπλασισετε τα κστη αυτ επ δυο για να υπολογσετε την τιμ πλησης, ττε θα χετε αφσει πολλ χρματα να σας φγουν απ τα χρια σας. Οι πελτες πληρνουν υψηλς τιμς για προσωποποιημνα προντα, πως θκες κινητν τηλεφνων με οικογενειακς φωτογραφες, λογτυπα ομδων, αρχικ ονομτων, κ.. Το να καθορσετε μια τιμ σμφωνη με αυτς τις προσδοκες μπορε να χει ως αποτλεσμα να ποσοστ κρδους ως 85%.

 Αυτ το προν εναι να απ τα εκατοντδες αντικεμενα με υψηλ περιθριο κρδους που μπορετε να δημιουργσετε με εξχνωση. Ακμα και στην περπτωση που συμπεριλαμβνατε μνο την δημιουργα αυτο του συγκεκριμνου προντος στις υπηρεσες σας, θα μποροσατε να κνετε απσβεση της επνδυσης σε καλς ποιτητας σστημα εξχνωσης πουλντας μλις 100 θκες κινητν.

 

Βμα 4: Πουλστε περισστερα σε υφιστμενους πελτες

Αν εστε σε κποιο συμπληρωματικ κλδο –πως η παραγωγ σμανσης, κντημα, μεταξοτυπα, βραβεα και χαρξεις, διακσμηση ενδυμτων προωθητικν προντων-, η προσθκη εξχνωσης στην επιχερησ σας μπορε να βοηθσει σημαντικ. Αν ασχολεστε με τις εμπορικς εκτυπσεις, θα σας προσφρει μια επιπλον ικαντητα και θα σας δσει ναν τρπο επιπρσθετης αξας. Σε τελικ ανλυση, πολλο απ τους πελτες με τους οποους δη συναναστρφεστε, θα αγορζουν προωθητικ προντα – σως απ κποιον λλον αν χι απ εσς. Η υιοθτηση της εξχνωσης απ την επιχερησ σας:

  • Θα διαφοροποισει την προσφορ του προντος σας
  • Θα προσδσει επιπρσθετη αξα στην υπρχουσα βση πελατν σας
  • Θα σας βοηθσει να προσεγγσετε νους πελτες
  • Θα σας βοηθσει να προσεγγσετε νες δελεαστικς αγορς σε αποδοτικς τιμς και με γργορη απσβεση της επνδυσης
  • Θα διαφοροποισει την επιχερησ σας απ τις ανταγωνιστικς –τα οποα οδηγον σε μεγαλτερο κρδος

Προκειμνου να επιτευχθε κτι ττοιο, επανεξετστε τι θα θελαν οι πελτες και δετε τι μπορε να προστεθε εκολα και αποδοτικ απ ποψη κστους. Στη συνχεια, αναπτξτε μια στρατηγικ για την παρουσαση των νων σας προντων στους πιστος αυτος πελτες για να παρχετε περισστερη αξα και να αυξσετε τις πωλσεις.

 

Βμα 5: Κρατστε τα αποθματα χαμηλ και την παραγωγ αποδοτικ

Ο χρνος που τα μηχανματα βρσκονται εκτς λειτουργας κατ την διρκεια της προετοιμασας για εκτπωση, εναι αυτ που κνει την πλρωση μικρν παραγγελιν τσο ακριβ για τις βιομηχανες υφασμτων, ενδυμτων, σμανσης και προωθητικν προντων. Η εξχνωση λνει το πρβλημα αυτ, καθς η ψηφιακ διαδικασα «Δημιουργα – Εκτπωση – Πεση» κνει την παραμετροποηση γργορη και εκολη και την διαδικασα διακσμησης να ολοκληρνεται σε λιγτερο απ δο λεπτ στις περισστερες περιπτσεις.

Μπορετε επσης να τυπσετε πολλαπλ προντα ταυτχρονα, για αποδοτικ, υψηλο γκου παραγωγ να προν τη φορ. Εν το να προν βρσκεται στη πρσα, μπορετε να τυπσετε την επμενη μεταφορ και να το τοποθετσετε στο υπστρωμα τσι στε να εναι τοιμο για την πρσα. Αυτ σας δνει την ελευθερα να προσφρετε εκτυπσεις κατ παραγγελα και υπηρεσες που σας βοηθον να κρατσετε τα αποθματα σε χαμηλ εππεδο, μεινουν την ανγκη για αποθκευση και κρατνε τα κστη χαμηλ. λες αυτς οι συνθκες δημιουργον να αποδοτικ και κερδοφρο περιβλλον παραγωγς.

Για περισστερες πληροφορες σχετικ με το τι μπορε να κνει η εξχνωση, επισκεφτετε το www.sawgrassink.com

 

*Εταιρεα ψηφιακν λσεων εκτπωσης

 

Πηγ: Περιοδικ Print Solutions, Τεχος Μαου


Google+ | | | 2006 All rights reserved Designed by ORGINSTUDIOS.COM