graphicarts.gr > > - 14 2020 | : 14/07/2020
-
  -
 
 
 
  -
 
 
 
  Drupa 2008
  Drupa 2012
  Drupa 2016
  Outside
  Graphica 2017

Marketing Services


Links

100 Posters for Crete:

Το Omen Art Shop Gallery, μσα απ την πολυετ παρουσα του στα εικαστικ δρμενα της πλης των Χανων, αναλαμβνει την πρωτοβουλα μιας καινοτμου και πρωττυπης κθεσης αφισν γραφιστικς με θμα την Κρτη. Φιλοδοξε να αποτελσει η κθεση αυτ να ορσημο στα πολιτιστικ τεκταινμενα του τπου, να συγκεντρσει το τουριστικ και καλλιτεχνικ ενδιαφρον και μσα απ αυτ να συμβλλει στην οικονομικ ενσχυση δομν της Κρτης που πασχζουν ανιδιοτελς για το κοινωνικ φελος. Αρωγο στην προσπθεια αυτ στκονται η Περιφρεια Κρτης - Περιφερειακ Εντητα Χανων καθς και η Εφορεα Αρχαιοττων Χανων, χωρς τη συνεισφορ των οποων μια ττοια διοργνωση θα ταν ανφικτη. Παρακτω εκτθεται αναλυτικ η περιγραφ της εν λγω πρωτοβουλας.

 

Η ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ

Η ιδα για την κθεση 100 Posters for Crete ξεκνησε απ τη διαπστωση ενς σημαντικο ελλεμματος, τσο στην Κρτη, σο και πανελλαδικ, για την ανδειξη της γραφιστικς ως καλλιτεχνικο και επικοινωνιακο μσου σε εικαστικ εππεδο. Συνθως οι περιορισμνες και, συγκριτικ με λλες τχνες, ελχιστες εκθσεις γραφιστικς χουν να κλειστ, επαγγελματικ χαρακτρα. Με την παροσα κθεση δνεται μια λλη δισταση στη γραφιστικ. Τα ργα των δημιουργν θα αφορον το ευρ κοιν, τον λτρη των τεχνν, τον επαγγελματα, τον απλ επισκπτη περαστικ, τον τουρστα. Στχος εναι να δοθε να βμα στη γραφιστικ τχνη, να γνει καλλιτεχνικς πλος λξης για την Κρτη, να γνει μα τουριστικ αναφορ για τα Χανι.


ΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Το Omen Art Shop Gallery πραγματοποιε να ανοιχτ πανελλαδικ κλεσμα προς λους τους γραφστες δημιουργος, ερασιτχνες επαγγελματες, φοιτητς, δημιουργικ γραφεα και ομδες design. Το θμα της κθεσης για τους δημιουργος θα χει μνο ναν περιορισμ: Την Κρτη. Οι γραφστες θα κληθον να σχεδισουν πρωττυπες αφσες με θεματολογα εμπνευσμνη απ την Κρτη και ,τι μπορε να αποτελσει γι’ αυτος πηγ δημιουργας, ετε αυτ εναι ο πολιτισμς, το φυσικ περιβλλον, η ιστορα, οι νθρωποι ετε οτιδποτε λλο σχετζεται με τον τπο. Ο κθε δημιουργς εναι ελεθερος να εκφρσει στο σχδι του με οποιαδποτε τεχνοτροπα επιθυμε τις εμπειρες του, τον θαυμασμ του, τις ανησυχες του με μνο παρονομαστ την Κρτη. Τα σχδια θα πρπει να μιλον για την Κρτη, να αποπνουν Κρτη.


ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Μα κθεση τσο μεγλης καλλιτεχνικς σημασας και τουριστικο ενδιαφροντος δεν θα μποροσε παρ να γνει στο πιο κεντρικ, επιβλητικ και πλον αναγνωρσιμο παγκοσμως σημεο των Χανων, το ενετικ Λιμνι. Θα φιλοξενηθε απ το Kτριο των Στρατνων του Φρουρου Φιρκ, απναντι ακριβς απ τον φρο-σμβολο των Χανων, στην καρδι του καλοκαιριο και της τουριστικς κνησης, απ το Σββατο 29 Ιουλου ως την Τρτη 18 Αυγοστου 2017.

 

Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Σημαντικς στχος της διοργνωσης εναι μσα απ’ λο αυτ το τερστιας καλλιτεχνικς σημασας εγχερημα να ωφεληθον οικονομικ και φορες του τπου που αγωνζονται καθημεριν ανιδιοτελς για την καλτερη διαβωση των συνανθρπων μας που αντιμετωπζουν δυσκολες, κοινωνικς, σωματικς, ψυχικς. Ανττυπα των 100 αφισν που θα εκτεθον θα διατθενται κατ τη διρκεια της κθεσης προς πληση σε χαμηλ, προσβσιμη τιμ. Λαμβνοντας υπψιν τη μεγλη τουριστικ κνηση την εποχ της κθεσης, υπρχει η βσιμη πεποθηση τι θα μπορσει να συγκεντρωθε να αρκτετ ικανοποιητικ ποσ προς φιλανθρωπικ διθεση. Τα σοδα θα κατανεμηθον ισξια στην ΕΛΕΠΑΠ Χανων και στον Ορζοντα.

 

ΕΚΘΕΣΗ, ΟΧΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Κριο μλημα της διοργνωσης εναι να γνει σαφς τι η κθεση εναι ιστιμη προς λους τους δημιουργος και δεν χει διαγωνιστικ χαρακτρα. Δεν θα υπρχει παθλο, δεν θα υπρχει διαχωρισμς, δεν θα υπρχουν μεγλα μικρ ονματα. Τα ργα θα αντιμετωπιστον ισξια και η προβολ τους θα εναι ομοιμορφη.

 

ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ

Οι δημιουργο που θα προσφρουν τα ργα τους θα ωφεληθον πολλαπλς. Εξ ορισμο, τους δνεται η ευκαιρα να δημιουργσουν απαλλαγμνοι απ την αγχωτικ και περιοριστικ επαγγελματικ σχση που ενδεχομνως συνηθζουν να χουν με τη δουλει τους. Καλονται να σχεδισουν ανεπηραστοι, χωρς καννας να περιορσει τη δουλει τους και να δσει κατευθνσεις. Το θμα «Κρτη» παρ’ τι συγκεκριμνο, εναι απραντο ως προς το πεδο της δημιουργας που αφνει. Επιπλον, τους δνεται η δυναττητα να δεξουν τη δουλει τους σε να παγκσμιο κοιν, να εκθσουν και να αναδεξουν τη δημιουργικτητ τους χωρς να χρειαστε να ζημιωθον οικονομικ με κανναν τρπο. Αντθετα, το εκτεθειμνο ργο τους μετ τα λξη της κθεσης θα εναι στη διθεσ τους δωρεν. Ταυτχρονα, θα κυκλοφορσει ντυπος κατλογος 116 σελδων με λα τα ργα της κθεσης, ανττυπο του οποου θα προσφερθε στον κθε δημιουργ. Τον κατλογο και τα τα ργα της κθεσης θα συνοδεουν τα στοιχεα του δημιουργο, καθς και παραπομπς σε διαδικτυακος τπους με το σνολο της δουλεις τους. Το σημαντικτερο μως εναι τι συμμετχουν σε μια πρωττυπη φιλανθρωπικ κθεση, στην οποα για πρτη φορ σως στην Ελλδα η γραφιστικ συναντ το κοινωνικ φελος, την κοινωφελ προσφορ στον συννθρωπο που τη χρειζεται.

 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

To Omen Art Shop Gallery, ντας μρος της τοπικς και σκληρ δοκιμαζμενης επιχειρηματικτητας στα Χανι, επιθυμε λες οι εργασες παραγωγς της κθεσης, αλλ και ποιες λλες μπορε να προκψουν, να εκτελεστον απ αντστοιχες επιχειρσεις της Περιφερειακς Εντητας Χανων (τυπογραφεα, ψηφιακ εκτυπωτρια, εστιατρια, ξενοδοχεα κτλ.). Με τον τρπο αυτ, εκτς των χρηματικν απολαβν, καθσταται σαφς τι η τοπικ επιχειρηματικτητα εναι ικαν να αντεπεξλθει σε μα μεγλη και διεθνν προδιαγραφν διοργνωση, η οποα μπορε να αποτελσει παρδειγμα προς μμηση για μελλοντικς δρσεις απ λλους τοπικος φορες.

Την επιμλεια της κθεσης χει αναλβει ο Βασλης Πιτσνης, γραφστας που ζει και εργζεται στα Χανι.

Περισστερες πληροφορες και συμμετοχ στο omenart.gr

25/03/2020 : 2020: Phantom Blue
23/03/2020 : : Xerox
17/03/2020 : 2020
26/07/2019 : vs :
17/07/2019 : UV LED ;
08/07/2019 : 6
05/07/2019 : VS Sublimation Printing
25/06/2019 :
18/06/2019 : T 2019 Design Animation Projects
26/03/2019 : 18 tips illustrator
15/12/2018 :
02/11/2018 :

Google+ | | | 2006 All rights reserved Designed by ORGINSTUDIOS.COM