graphicarts.gr > > - 25 2020 | : 25/02/2020
-
  -
 
 
 
  -
 
 
 
  Drupa 2008
  Drupa 2012
  Drupa 2016
  Outside
  Graphica 2017

Marketing Services


Links

- ( 2)

Βλχος Γεργιος – Θεριν εργαστριο Γραφικν Τεχνν – Μουσεο Τυπογραφας Πανεπιστημου Ιωανννων ‐ Ιολιος 2017

Α’ περοδος: Χειρωνακτικς τεχνικς αναπαραγωγς εικνας

Ο καλλιτχνης – χαρκτης δεν μπορε να αντιγρψει τι βλπει. Μπορε να αποδσει μνο τι του επιτρπουν τα εργαλεα του και το εκφραστικ του μσο. Η ελευθερα επιλογς του περιορζεται απ την τεχνικ του και απ τις (τονικς) δυναττητες του εκφραστικο του μσου. Η ποικιλα της πυκντητας και του πχους των γραμμν, που μποροσαν να επιτευχθον με τα εργαλεα της χαρακτικς στο ξλο (ξυλογραφα) και στο μταλλο (χαλκογραφα) ταν η αρχικ τεχνικ. σο πιο λεπτς γραμμς μποροσαν να επιτευχθον τσο πιο πολλο τνοι μποροσαν να αναπαραχθον.

Εικ. 9α, β: Αναπαραγωγ τονικν διαβαθμσεων με τη χραξη διαφορετικς πυκντητας και πχους παρλληλων γραμμν.

Οι χαρκτες της εποχς ανπτυξαν πρα πολλς τεχνικς για την αναπαραγωγ τονικν διαβαθμσεων. Η πιο κοντιν τους προσπθεια ταν μα εκδοχ της δημιουργας διασταυρομενων μαρων γραμμν, αλλ για την επτευξη αυτο του αποτελσματος πρεπε να αφαιρεθε να κομμτι λευκο σε σχμα διαμαντιο απ κθε διασταρωση, στε να γνει φανερ η διασταρωση των διαγνιων μαρων γραμμν.

Εικ. 10α, β: Αναπαραγωγ τονικν διαβαθμσεων με τη χραξη διασταυρομενων γραμμν.

Μια λλη τεχνικ που χρησιμοποησαν οι χαρκτες ξυλογραφας σε ρθιο ξλο του 19ου αινα ταν η κοπ παρλληλων λευκν γραμμν σε δο κατευθνσεις, κατ ττοιο τρπο, στε να αφνει μεγαλτερα μικρτερα τετργωνα στην επιφνεια της ξλινης πλκας, τα οποα εκτυπνονταν σαν μεγαλτερες μικρτερες κουκκδες.

 

Εικ. 11α, β: Αναπαραγωγ τονικν διαβαθμσεων με τη χραξη λευκν διασταυρομενων γραμμν, οι οποες δημιουργον μαρες κουκκδες.

Η δημιουργα διασταυρομενων γραμμν ταν η πλησιστερη προσγγιση σε μα τονικ μθοδο για τους δημιουργος χαρακτικν, που δινε την δυναττητα της δημιουργας οποιουδποτε τνου απ αχν γκρζο στο σχεδν απλυτο μαρο.
Η τεχνικ της χαλκογραφας με στιγμς (Stipple engraving) γινε επσης βασικ μθοδος τροποποησης του τνου – με τη δημιουργα μικρτερων και αραιτερων κουκδων για τις πιο ανοιχτχρωμες περιοχς, μεγαλτερες και σε πιο κοντιν διαστματα ταν απαιτεται περισστερο βθος τνου. Μ’ αυτ το απλ μσο, προβλποντας τις μικρτερες και μεγαλτερες κουκκδες οι οποες δημιουργον τις ημιτονικς εικνες της ηλεκτρονικς επεξεργασας του 20ου αινα, ο καλλιτχνης‐χαρκτης μποροσε να επιτχει αρκετ γργορα τις πιο λεπτς διαβαθμσεις στον τνο.

 

Εικ.12α, β: Αναπαραγωγ τονικν διαβαθμσεων με την τεχνικ της χαλκογραφας με στιγμς.

B’ περοδος: Φωτομηχανικς τεχνικς αναπαραγωγς εικνας

Μχρι τα μσα του 19ου αινα λες οι τεχνικς αναπαραγωγς εικνας ταν χειρωνακτικς.
Οι προσπθειες των χαρακτν την εποχ εκενη να επιταχυνθε η παραγωγ εκτυπωτικν πλακν με μηχανικ χημικ μσα, που μχρι ττε γινταν χειρωνακτικ, ευοδθηκαν μνον ταν η φωτογραφα τελειοποιθηκε στο δετερο μισ του 19ου αινα.
Η εκτπωση φωτογραφιν στα ντυπα, αποτελε να σημαντικ γεγονς για την εξπλωση της φωτογραφας στα μαζικ μσα ενημρωσης, και γνεται για πρτη φορ το Μρτιο του 1880, ταν η εφημερδα New York Daily Graphic παρουσιζει μια εκτυπωμνη φωτογραφα.
Αν και η εφερεση της φωτογραφας γινε το 1826 (επσημη αναγνριση απ την Γαλλικ Ακαδημα Επιστημν 19η Αυγοστου 1839), η πρτη εκτπωση φωτογραφας αναφρεται το 1880, και γνεται πρακτικ μετ το 1890 με την εφερεση του γυλινου ρστερ.
Στη διρκεια αυτν των χρνων, πριν δηλ. γνει δυνατ η εκτπωση φωτογραφιν, οι καλλιτχνες‐χαρκτες με πρτυπο τις φωτογραφες (δαγεροτυπες) χρασσαν εκτυπωτικς πλκες (κλισ) για να εκτυπσουν τις φωτογραφες.

Eικ. 13α,β. να παρδειγμα μιας φωτογραφας που χει αναπαραχθε με ξυλογραφα απ τον Mathew Brady, (1865).

Η τεχνικ των χαρξεων με τις διασταυρομενες γραμμς και η επιτυχς απδοση των τονικν διαβαθμσεων με κουκκδες ταν το αναγκαο υπβαθρο για την ρρηκτη συνχεια της εξλιξης (να τεχνολογα με παλι υλικ) και την εφερεση της οθνης των διασταυρομενων γραμμν (ρστερ).
Η εφερεση της οθνης του ρστερ που ταριαξε απλυτα με την φωτογραφικ διαδικασα δημιοργησε τις προποθσεις της βιομηχανοποησης της διαδικασας αναπαραγωγς της εικνας και την απαγκστρωσ της απ την χειρωνακτικ εργασα των χαρακτν.

   

Εικ. 14α, β. Αναπαραγωγ εικνας με φωτομηχανικ διαδικασα ραστεροποησης

Η ραστεροποηση εναι απαρατητη για τη μετατροπ συνεχν τνων της εικνας σε ημιτονικ, επειδ οι περισστερες τεχνολογες εκτπωσης λειτουργον σε να δυαδικ σστημα και μπορον επομνως να εκτελσουν μνο τη μια απ τις δο ενργειες, να μεταφρουν το μελνι (σε να ομοιμορφα διανεμημνο στρμα) να μην μεταφρουν καθλου μελνι.
Στη διρκεια του 20ου αινα οι εταιρες γραφικν τεχνν φτιαξαν οθνες ρστερ, για την αναπαραγωγ εικνων, με υφς ανλογες με αυτς των τεχνικν ξυλογραφας, χαλκογραφας και λιθογραφας.

Εικ. 15α. Ρστερ με υφς ανλογες των τεχνικν ξυλογραφας, χαλκογραφας και λιθογραφας.

Γ’ περοδος: ηλεκτρονικς τεχνικς αναπαραγωγς εικνας

Στα μσα του 20ου αινα παρλληλα με τις φωτογραφικς μεθδους αναπτσσεται και η ηλεκτρονικ αναπαραγωγ εικνας, που ρχισε με τον κλισεογρφο και συνεχστηκε με τον χρωμογρφο. Η αρχ της ηλεκτρονικς σρωσης (scanning) της πρτυπης εικνας αρχζει σιγ – σιγ να επικρατε στη βιομηχανα αντ των φωτογραφικν μηχανν αναπαραγωγς, μως η διαδικασα ραστεροποησης των πρτων scanners χρησιμοποιε επσης το συμβατικ ρστερ επαφς.

Eικ. 16. Χρωμογρφος B’ γενες. Στο πρτο τμπανο (ανλυσης) τοποθετεται το πρωττυπο και στο δετερο τμπανο (τμπανο εγγραφς) τοποθετεται το φιλμ με το ρστερ επαφς

Δ’ περοδος: ψηφιακς τεχνικς αναπαραγωγς εικνας

Η εξλιξη των ψηφιακν scanners δημιοργησε τις προποθσεις ψηφιακς αποθκευσης και αναπαραγωγς της εικνας με ηλεκτρονικ ραστεροποηση μσω RIP (Raster Image Prossecor) αντ του ρστερ επαφς.
Με τη διαδικασα ψηφιοποησης εκτς απ το συμβατικ ρστερ δημιουργθηκε και μια να μορφ ραστεροποησης η λεγμενη FM (Frequency Modulation) ραστεροποηση Stochastic screening, η οποα χρησιμοποιε κουκκδες διου μεγθους που ποικλουν στην απσταση προσομοιζοντας την τεχνικ της χαλκογραφας με στιγμς.

Eικ. 17. Σγκριση συμβατικς και FM ραστεροποησης

KAINOTOMIEΣ ΣΤHN TYΠOΓPAΦIA

H εφερεση της τυπογραφας δεν σηματοδτησε κποια βαιη αποκοπ απ την χειργραφη επικοινωνα, δεν ταν μια κεν στιγμ που διλυσε να παλι σστημα για να το αντικαταστσει πλρως με να λλο μοντλο επικοινωνας.
Η τυπογραφα δεν δημιοργησε το βιβλο – το λλαξε το επαναπροσδιρισε. Το βιβλο παρουσιστηκε στη μορφ, γνωστ ως κδικας, που ταν δη σε χρση για τουλχιστον μια χιλιετα πριν απ την εφερεση της τυπογραφας. Εναι γνωστ, τι τα αρχτυπα βιβλα μιμθηκαν τα μεσαιωνικ χειργραφα. Μιμθηκαν τη βασικ μορφ τους (το στενμακρο ορθογνιο σχμα τους). Μιμθηκαν τον γραφικ χαρακτρα τους, ο οποος οδγησε στα πρτα τυπογραφικ στοιχεα, με τους πολυριθμους δεσμος και τις συντμσεις.
Ο στχος των πρτων τυπογρφων ταν αναμφισβτητα, να ληφθε ως πρτυπο το χειργραφο βιβλο στε να μοισει σ’ αυτ, σο το δυνατν περισστερο, το ντυπο βιβλο. Η διατρηση πολλν στοιχεων του χειργραφου κδικα (συντομογραφες, εικονογρφηση, σχμα, κ.λπ.) δεχνει τη συνχεια.
Η πριμη εποχ της ντυπης επικοινωνας (1455‐1890), κατ την οποα οι τεχνικς καινοτομες εναι ελχιστες, δεν πρπει να εξετζεται ως νεκρς χρνος, αλλ ως χρνος αργν συσσωρεσεων, προοδευτικς διερυνσης των αναγκν και των πρακτικν που σχετζονται με την επικοινωνα, δημιουργντας τσι νες δυναττητες, που καταλγουν στη «δετερη επανσταση της ντυπης επικοινωνας».
Η εποχ του Διαφωτισμο, που ρχισε το δετερο μισ του 18ου αινα, εισγαγε πολλς μεταρρυθμσεις, ιδιατερα στην εκπαδευση. Δεδομνου τι η επιθυμα για πληροφορες και πρσβαση στα σημαντικ αναγνσματα αυξθηκαν, αυξθηκε ταυτχρονα και ο αριθμς εκενων που ταν ικανο να διαβσουν.
Η εκβιομηχνιση και η εμφνιση του εντπου μαζικς κυκλοφορας (1890 ‐1980) παραπμπει σε μια σειρ απ σνθετους και αλληλνδετους παργοντες που δημιοργησαν τις ανγκες για την πραγματοποησ του.
ταν ουσιαστικ για τη βιομηχανα της εκτπωσης να ενισχσει την παραγωγ.

Χρονικ δισταση των περιδων της ντυπης επικοινωνας

Η Α περοδος ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐400 χρνια
Η Β περοδος ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐100 χρνια
Η Γ περοδος ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 30 χρνια

Για να γνεται κατανοητ η χρονικ δισταση μεταξ των σταθμν αυτν της επικοινωνας πρπει να συνδυζεται με ευρτερες μεταβολς, οι οποες επιδρον στε να υπρξουν καινοτομες που δημιουργον τις καθοριστικς αλλαγς και τη μετβαση απ να σστημα σε να λλο (π.χ. εφερεση τυπογραφας – προδο των δραστηριοττων στη μεταλλουργα, κυλινδικς μηχανς – εφερεση των εργαλειομηχανν και την ατμοκνηση).
Οι χρονολογσεις δεχνουν τι ο χρνος των μεταβολν εναι λο και μικρτερος, διτι τα τεχνικ και οικονομικ μσα αυξνονται σταδιακ, γεγονς που εξασφαλζει τη βαθμιαα επιτχυνση της διαδικασας.
Η επιτχυνση των διαδικασιν μεταβολς (1890 – 1980), (1980 ‐ ) εναι αποτλεσμα του σωρευτικο χαρακτρα της τεχνολογας: οι καινοτομες γνονται λο και συχντερες και η εφαρμογ και διδοσ τους πραγματοποιονται ταχτερα και ευρτερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η τεχνικ προδος καθορζεται απ ποικλους παργοντες οι οποοι επιδρον ταυτχρονα, αρκε οι κοινωνικς και περιβαλλοντικς συνθκες να μην εναι δυσμενες. Πολλς τεχνικς που εχαν εφευρεθε πολ ενωρτερα δεν εφαρμστηκαν παρ μνον ταν οι συνθκες το επτρεψαν.
παρ μνον ταν οι συνθκες το επτρεψαν.
Το ερτημα, γιατ η ιδα της δημιουργας τυπογραφικν στοιχεων δεν εμφανστηκε στους ιδιατερα καλλιεργημνους λληνες (προγνους μας), οι οποοι εχαν εξοικειωθε με την αρχ της κοπς του νομσματος δηλαδ τη χρση της μτρας και του πατρτυπου, θα πρπει να βρσκεται προφανς, στην λλειψη κιντρου – της απουσας μεγλων ομδων πρθυμων για επικοινωνα και της μη παρξης υλικν εκτπωσης (περγαμην, χαρτ) που να διευκολνουν την ικανοποηση ττοιων απαιτσεων.
Η εμφνιση της τυπογραφας στην Ευρπη, τον 15ο αινα, ταν αποτλεσμα της εποχς εκενης και των συνθηκν της. Τα πρτα τυπογραφεα εγκαταστθηκαν εκε που το πολιτισμικ περιβλλον ταν ευνοκ και πρεπε να ικανοποιηθε μια κοινωνικ απατηση για πρσβαση στη μθηση και στα βιβλα.
Οι μεγαλειδεις ανακαλψεις του ανθρπινου νου δεν πραγματοποιθηκαν εκ του μηδενς, a «tabula rasa». H τεχνολογικ γνση εναι ενσωματωμνη σε κθε ανθρπινο τεχνοργημα με τρπο σωρευτικ: κθε καινοργια τεχνολογικ επινηση στηρζεται στα προηγομενα επιτεγματα της ανθρπινης δραστηριτητας, πως αυτ μαρτυρονται απ την εποχ που ο νθρωπος αισθνθηκε την ανγκη να εκφραστε με εικνες, με χους με κινσεις. Απ την προστορικ εποχ μχρι σμερα υπρξαν ανθρπινα τεχνουργματα που επινοθηκαν χοντας ενσωματσει προηγομενα επιτεγματα της ανθρπινης δραστηριτητας.
Αξζει να σημειωθον μερικ απ αυτ:

  • οι πρτες μορφς γραφς αποτελονταν απ γραφικ σμβολα ‐ απλουστευμνες εικνες ανθρπων, ζων και αντικειμνων – που ονομζονται εικονογρμματα, τα οποα ταν βασικ στοιχεο κλειδ λων των γραφν. Σμερα παρατηρομε να διευρνεται η χρση των εικονογραμμτων, ως εικνες σμανσης γιατ μπορον εκολα να επικοινωνσουν ανεξρτητα απ γλωσσικς διαφορς.
  • η σημεριν διευθτηση στους κειμενογρφους των ηλεκτρονικν υπολογιστν, με το «ξετλιγμα» του κειμνου, δεν διαφρει απ την ανγνωση των παπρων σε μορφ ειληταρου (κυλνδρου),
  • η ιδα της κατανομς των τυπογραφικν στοιχεων στην τυπογραφικ κσα δεν διαφρει επσης απ την διευθτηση των γραμμτων στο πληκτρολγιο, οτε βεβαως,
  • ο τυπογραφικς σχεδιασμς της σελδας ενς εντπου απ τον σχεδιασμ μιας σελδας στο διαδκτυο (γραμματοσειρς, χρμα, εικνες).

H σπουδαιτητα της ιστορικς γνσης δεχνει τους στενος δεσμος που υπρχαν ανκαθεν ανμεσα στα χρησιμοποιομενα υλικ, τις διφορες τεχνικς και την Τχνη και μας επιτρπει να κατανοσουμε με ποιν τρπο, για να επαναλβουμε μια φρση του Bernard Lepetit, κθε ανθρπινη κοινωνα «φτιχνει καινοργια πργματα με παλι υλικ».

17/07/2019 : UV LED ;
08/07/2019 : 6
05/07/2019 : VS Sublimation Printing
25/06/2019 :
18/06/2019 : T 2019 Design Animation Projects
26/03/2019 : 18 tips illustrator
15/12/2018 :
02/11/2018 :
14/07/2018 :
10/07/2018 : Direct Mail
22/06/2018 : Direct Mail
06/03/2018 : :
27/02/2018 : Digital Days 2018: Labels & Package Printing

Google+ | | | 2006 All rights reserved Designed by ORGINSTUDIOS.COM