graphicarts.gr > > - 25 2020 | : 25/02/2020
-
  -
 
 
 
  -
 
 
 
  Drupa 2008
  Drupa 2012
  Drupa 2016
  Outside
  Graphica 2017

Marketing Services


Links

( 1)

Κατσαρο Ελνη – Θεριν εργαστριο Γραφικν Τεχνν – Μουσεο Τυπογραφας Πανεπιστημου Ιωανννων - Ιολιος 2017

Η τυπογραφικ τχνη στη Βενετα

Η ακμ της τυπογραφικς τχνης τον 16ο αινα διατηρθηκε στη Βενετα μχρι το τλος του 17ου αινα. Η ποιτητα του βιβλου μχρι και την εποχ αυτ διατηρθηκε σε υψηλ εππεδα και οι βενετικς εκδσεις ταν περιζτητες σε λα τα ευρωπακ κρτη. Στο τλος του 15ου αινα η Βενετα εχε γνει η πρωτεουσα της Ευρωπακς τυπογραφας, μα απ τις πρτες πλεις στην Ιταλα που απκτησε τυπογραφεο μετ απ εκενα που δημιουργθηκαν στη Γερμανα, χοντας 417 τυπογρφους το 1500 π.Χ. Το σημαντικτερο τυπογραφεο ταν το Πιεστριο Αλντνε του Αλδου Μανοτιου, που το 1499 τπωσε την "Υπνερωτομαχα Πολυφλου", που θεωρεται το ωραιτερο βιβλο της Αναγννησης και καθιρωσε τα σγχρονα σημεα στξης, τη μορφ της σελδας, την επισεσυρμνη γραφ και εξδωσε το πρτο ντυπο ργο του Αριστοτλη.

Απ τις αρχς του 18ου αινα σημεινεται ραγδαα ανπτυξη της τυπογραφας στις υπλοιπες πλεις τις Ιταλας. Οι τυπογρφοι προκειμνου να αναπτξουν τα δικ τους τυπογραφεα ρχισαν να πωλον σε χαμηλς τιμς και κατρθωσαν να απαγορευτε η εισαγωγ των βενετικν εκδσεων εντς της επικρτειας.

Ωστσο η βενετικ τυπογραφα επζησε και μετ το 1797 με την πτση της Γαληνοττης Δημοκρατας της Βενετας, δηλαδ την εσοδο του Μεγλου Ναπολοντα στη βρεια Ιταλα και τη συνθκη του Καμποφρμιο κατ την περοδο του απγειου της δναμς της, κατρθωσε και τον 18ο αινα να παργει ωραα δεγματα τχνης.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΙΑ

Απ τον 13ο αινα η Βενετα αποτελε κρια δναμη διεθνος πολιτικς σημασας, εν η οικονομικ και πνευματικ της ακμ την καθιστον σημαντικ οικονομικ και πνευματικ κντρο της Ευρπης. τσι οι λληνες που ζοσαν στο περιβλλον αυτ εχαν τη δυναττητα να παρακολουθον την οικονομικ, κοινωνικ και πολιτιστικ ανπτυξη στα κρτη της Δυτικς Ευρπης.

Η ηγεμονικ θση της Βενετας στο τομα της τυπογραφικς τχνης και οι στενς σχσεις της πλης με τον ελληνικ κσμο εχαν ως συνπεια την δημιουργα του πρτου σημαντικο κντρου του ελληνικο βιβλου και την ρρηκτη σνδεση της ελληνικς τυπογραφας με την τυπογραφικ βενετικ τχνη.

Το 1471 εκδθηκε στη Βενετα το πρτο ελληνικ βιβλο, εκε κατασκευσθηκε ο πρτος ελληνικς τυπογραφικς χαρακτρας και τελειοποιθηκε το ελληνικ βιβλο. Οι πρτες βενετικς εκδσεις δεν φρουν το τος κδοσης με αποτλεσμα να μη γνωρζουμε την ακριβ χρονολογα του πρτου ελληνικο βιβλου. Το 1486 εκτυπνεται το πρτο χρονολογομενο βενετικ ελληνικ βιβλο, το οποο εκδθηκε απ τον τυπογρφο Λανικο Πρωτπαπα. Απ τις αρχς του 15ου αινα οι εκδσεις των ελληνικν βιβλων αυξνονται
σε αριθμ και στη συνχεια αρχζουν να πολλαπλασιζονται. Κατασκευστηκαν ελληνικ τυπογραφικ στοιχεα με ποικλες μορφς, χρησιμοποιθηκε καλς ποιτητας χαρτ και δθηκε σημαντικ προσοχ στην εμφνιση του βιβλου, και την δια εποχ οι περισστεροι απ τους Ιταλος τυπογρφους απκτησαν και ελληνικος τυπογραφικος χαρακτρες. Τα καλτερα δεγματα ελληνικν βιβλων απ την ποψη της τυπογραφικς τχνης ανγονται τον 15ο, 16ο και 17ο αινα.

Στη Βενετα ιδρθηκαν πολλ τυπογραφεα με λληνες ιδιοκττες και αυτ γιατ οι λληνες τυπογρφοι εχαν ως κριο στχο την κδοση ελληνικν βιβλων και πειτα την κδοση βιβλων σε λλες γλσσες, το αντθετο απ αυτ συνβαινε με τους Ιταλος τυπογρφους.

Το πρτο ελληνικ τυπογραφεο στη Βενετα εναι αυτ του Ζαχαρα Καλλιργη, του οποου το πρτο βιβλο εκδθηκε το 1499. Η μαζικ παραγωγ των βιβλων σημειθηκε απ τον 17ο αινα και κυρως τον 18ο αινα. Ο αριθμς των αντιτπων ταν πολ μικρς σε σχση με σμερα. Ττε ιδρθηκαν και τα τρα μεγλα τυπογραφεα των Ηπειρωτν Γλυκ, Σρου και Θεοδοσου τα οποα και προβησαν σε πολυριθμους ττλους και εκδσεις αντιτπων.

Tο τυπογραφικ σμα του εκδοτικο οκου του Ζαχαρα Καλλιργη

Η δρυση ενς τυπογραφεου απαιτοσε μεγλο ποσ χρημτων. Ββαια οι συνθκες ταν ευνοκτερες για τους λληνες τυπογρφους κατ τα τλη του 17ου αινα και τις αρχς του 18ου αινα. Την περοδο εκενη οι λληνες εχαν κατορθσει να συγκεντρσουν σημαντικ περιουσα. Πιο συγκεκριμνα οι Ηπειρτες εγκατεστημνοι στη Βενετα εχαν δημιουργσει αξιλογο πλοτο και εχαν ασχοληθε ντονα με το εμπριο. Παρλληλα παρουσιζεται ανπτυξη τσο στην πνευματικ σο και στην πολιτικ κατσταση των Ελλνων. Τα ελληνικ τυπογραφεα παρ τη γενικτερη κρση την οποα βωνε η βενετικ
τυπογραφικ τχνη, αρχζουν να ακμζουν και να προβανουν σε πληθρα εκδσεων.

Η κρση των ελληνικν βενετικν τυπογραφεων εμφανζεται στα τλη του 18ου αινα. Πολλο αποδδουν την παρακμ της ελληνικς βενετικς τυπογραφας αποκλειστικ στην δρυση ελληνικν τυπογραφεων και σε λλες πλεις της Ευρπης. Ββαια ακμη δυο παργοντες που σχετζονται με την κρση εναι, η συνεχιζμενη αξηση του κστους της τυπογραφικς εργασας και αφετρου η πτση της Γαληνοττης Δημοκρατας της Βενετας με αποτλεσμα την παρακμ της ελληνικς παροικας της πλεως.

Τλος αξζει να αναφερθε πως οι λληνες μποροι υπρξαν πντοτε συμπαρασττες του ελληνικο βιβλου, ετε χρηματοδτες της κδοσς του, ετε μσο διευκλυνσης της διακνησς του στην ττε τουρκοκρατομενη χρα. Στη Βενετα προσπθησαν να λειτουργσουν τυπογραφεα σε ελληνικ χρια και μετ την ελληνικ επανσταση, μχρι το τλος του 19ου αινα που και σταματον την εμφνισ τους.

Τα τελευταα ελληνικ βιβλα εκδθηκαν στη Bενετα στις αρχς του 20ου αινα. Αλλ το κντρο της ελληνικς τυπογραφας εναι δη η Αθνα. Mε την παρακμ της ελληνικς κοιντητας ρχεται και το τλος της εκδοτικς δραστηριτητας. Εναι αξιοσημεωτο τι, ως τα τλη τουλχιστον του 18ου αινα, τυπθηκε στην Βενετα το 80% της συνολικς ελληνικς βιβλιοπαραγωγς.

Κατ την περοδο που το Ελληνικ θνος στναζε υπ τον τουρκικ ζυγ υπρξαν αρκετο οι οποοι προσπθησαν να διαδσουν τις γνσεις, που με κπους και αγνες απκτησαν, στους σκλαβωμνους λληνες. Αυτς οι γνσεις μπρεσαν να δημοσιευθον στους ομοεθνες με τη συνδρομ των κληρικν και των φιλοπτριδων ομογενν οι οποοι πρσφεραν τις οικονομες τους με προθυμα για το σκοπ αυτ.

Η εκτπωση ενς συγγρμματος την εποχ εκενη δεν μπορε να συγκριθε με τις σημερινς συνθκες (η τυπογραφα ταν στη γννησ της και τα τεχνικ μσα εκτπωσης πενιχρ) και δεν ταν καθλου εκολη η κδοση και η διανομ ενς συγγρμματος απ τον συντκτη του. Αρχικ, τυπογραφεα υπρχαν σε ορισμνες Ευρωπακς πλεις και πιο συγκεκριμνα στη Βενετα, τη Παραβα, τη Λειψα, το Βουκουρστι και αργτερα στην Κωνσταντινοπολη και την Οδησσ.

Τσσερα εναι μως τα γνωστ τυπογραφεα που λειτοργησαν στη Βενετα απ
Ηπειρτες τα οποα θα αναφερθον παρακτω.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΓΛΥΚΗΔΩΝ

Το τυπογραφεο της οικογνειας των Γλυκδων υπρξε αναμφβολα το σημαντικτερο ελληνικ τυπογραφεο της Βενετας. Το τυπογραφεο αυτ την δια εποχ, ταν ταυτχρονα εκδοτικς οκος, βιβλιοπωλεο και παλαιοβιβλιοπωλεο. Ως τμμα του εμπορικο οκου των Γλυκδων, που βρισκταν επ 180 χρνια στην ιδιοκτησα της διας οικογνειας, ταν
επιπλον η μακροβιτερη ελληνικ επιχερηση.

Ιδρυτς της οικογενειακς επιχερησης των Γλυκδων στη Βενετα ταν ο Νικλαος Γλυκς ο οποος γεννθηκε στα Ιωννινα το 1619, γιος του Μιχαλ Γλυκ και της Λμπρως. Εγκαταστθηκε στη Βενετα το 1647 και ασχολθηκε αρχικ με το εμπριο. Οι Γλυκδες ασχολθηκαν ως μποροι κυρως με παραγγελες και με το εισαγωγικ και εξαγωγικ εμπριο. Απ’ την Κωνσταντινοπολη, τη Θεσσαλονκη, την Πελοπννησο και κυρως την πατρδα τους τα Ιωννινα και τα Επτνησα εισγαγαν στη Βενετα τα προντα που βρσκονταν κτω απ τουρκικ βενετσινικη κυριαρχα: ελαιλαδο, κερ, σταφδες, μετξι, βαμβκι κ..

Κατ το 1670 ο Νικλαος Γλυκς ιδρει το δικ του τυπογραφεο, εν ταυτχρονα απκτησε το προνμιο αποκλειστικτητας για την κδοση σημαντικν ελληνικν βιβλων.
Απ το τυπογραφεο του εκδθηκαν χι μνο εκκλησιαστικ, αλλ και επιστημονικ και φιλολογικ ργα. Το νομ του πρωτοεμφανζεται στο "Ωρολγιον" του 1670. Το 1681 εκδδει το «Πεντηκοστριον» και τα συγγρμματα του ιερα Σουγουρδ «Γραμματικ» και «Εισαγωγ Λογικς». Το 1683 την «Ουγγροβλαχικ Ιστορα» του Ηπειρτη Ματθαου και την «Επτομο Λογικ κατΑριστοτλην» το 1759 με δαπνες του ηπειρτη εμπρου Σπρου
Πολυζη. Το 1778 «Γνμαι Ηθικα και Πολιτικα» του ηπειρτη Πασου Μικρο. Το 1792 τη ββλο «λεγχος κατΑθων και Δυσεβν» με τις δαπνες του Μιχαλ Γλυκ, το 1815 εκδδει την «Ακολουθα του Αγου Ματθαου Μυρων». Την «Γραμματικν», τον «Θουκυδδη», την «λγεβρα» τα εκδσει το 1802 με τη συνδρομ των Αδελφν Ζωσιμαδν.

Ο Γιαννιτης Νικλαος Γλυκς δρυσε τον μακροβιτερο ελληνικ εκδοτικ οκο στη Βενετα: ως τα μσα του 19ου αινα που υπρχε το τυπογραφεο της οικογνειας, εκδθηκαν περισστερα απ 1.500 βιβλα.

Το χαρτ που χρησιμοποιοσε ο Γλυκς ταν καλτερης ποιτητας απ εκενο των βιβλων που τυπθηκαν αργτερα. Η τυπογραφικ σφραγδα του Γλυκ χει μια μλισσα και ως υπογραφ τα δο αρχικ γρμματα του ονματς του Ν(ικλαος) Γλ(υκς), εν διατρησαν αναλλοωτη την εμπορικ επωνυμα: «Παρ Νικολῳ Γλυκεῖ τῷ εξ Ιωανννων».

Η τυπογραφικ σφραγδα του Νικλαου Γλυκ

17/07/2019 : UV LED ;
08/07/2019 : 6
05/07/2019 : VS Sublimation Printing
25/06/2019 :
18/06/2019 : T 2019 Design Animation Projects
26/03/2019 : 18 tips illustrator
15/12/2018 :
02/11/2018 :
14/07/2018 :
10/07/2018 : Direct Mail
22/06/2018 : Direct Mail
06/03/2018 : :
27/02/2018 : Digital Days 2018: Labels & Package Printing

Google+ | | | 2006 All rights reserved Designed by ORGINSTUDIOS.COM