graphicarts.gr > > - 5 2020 | : 05/07/2020
-
  -
 
 
 
  -
 
 
 
  Drupa 2008
  Drupa 2012
  Drupa 2016
  Outside
  Graphica 2017

Marketing Services


Links

4

Οι ιδιοκττες βιομηχανιν εκτυπσεων οφελουν να προσαρμοστον στις εξελισσμενες ανγκες των καταναλωτν και των αγοραστν, γεγονς που χει επιτρψει τη σημαντικ ανπτυξη σε τσσερις βασικος τομες της αγορς.

Οι εκτυπωτικς τεχνολογες χρησιμοποιονται εκτεταμνα σε ευρτερες διαδικασες παραγωγς, που ο σχεδιασμς αποτελε βασικ παργοντα του προντος, ιδιατερα στις παρακτω εφαρμογς:

  • Διακσμηση
  • Πολυστρωματικ υλικ
  • Κεραμικ
  • Υφσματα
  • Γυαλ

Η κθεση της Smithers Pira - Το μλλον της λειτουργικς και βιομηχανικς εκτπωσης ως το 2022 - εκτιμ την  αξα της βιομηχανικς και λειτουργικς αγορς εκτπωσης στα 76,9 δισεκατομμρια δολρια το 2017, και προβλπει τι θα αυξηθε σε 114,8 δισεκατομμρια δολρια μχρι το 2022.

Η Ασα αποτελε τη μεγαλτερη πειρο, αντανακλντας την συγκντρωση της παραγωγς εκε, με μεγλες εταιρεες εκτπωσης να προμηθεουν ηλεκτρονικ και υλικ περιβαλλοντικν εφαρμογν, φιλμ και υλικ εσωτερικς διακσμησης. Υπρχει επσης σταθερ ανπτυξη στην Βρεια Αμερικ και την Δυτικ Ευρπη για προντα υψηλς προστιθμενης αξας και βελτισεις σε πολλς διαδικασες παραγωγς.

Ιστορικ, οι διακοσμητικς εκτυπσεις στην διακσμηση και τα πολυστρωματικ υλικ υπρξε ο μεγαλτερος τομας, υπεθυνος για το να τρτο της συνολικς αξας της αγορς. Αυτ χει πλον αλλξει με την εμφνιση των ηλεκτρονικν, της ψηφιακς εκτπωσης υφασμτων και της τρισδιστατης εκτπωσης, που λα του αναπτσσονται με ταχτερους ρυθμος κατ την πενταετ περοδο μελτης της Smithers Pira.

Η διεξοδικ ανλυση της Smithers Pira εντοπζει τις τσσερις βασικς εφαρμογς ανπτυξης στην βιομηχανικ εκτπωση και αναλει τη γενικ τση για μεγαλτερη ανπτυξη  των ψηφιακν τεχνολογιν εκτπωσης:
 

1. Διακσμηση και πολυστρωματικ υλικ

Η εκτπωση χρησιμοποιεται ευρως για την διακσμηση της ψης πολλν εππλων και επιφανεων. Η βαθυτυπα κυριαρχε στην αγορ αυτ, που χρησιμοποιεται για να τυπσει χαρτ το οποο μεταποιεται σε πολυστρωματικ υλικ για επιφνειες εργασας, πιπλα, δπεδα και επενδσεις τοχων. Η φλεξογραφα και η offset κατχουν να μικρ μερδιο και η χρση εκτυπωτν inkjet γνεται λο και πιο διαδεδομνη, ειδικ για προσαρμοσμνα σχδια (κατ παραγγελα/προσωποποιημνα).

Η αγορ αναμνεται να παρουσισει σταθερ ανπτυξη μεταξ 2012 και 2022, αντανακλντας την ανπτυξη στον τομα των κατασκευν και την ζτηση που υπρχει απ τους πιο επορους καταναλωτς για ευχριστους εσωτερικος χρους. Υπρχει ανπτυξη σε κτρια εκπαδευσης και γραφεων, τσο στο δημσιο σο και στον ιδιωτικ τομα, που οι οργανισμο απαιτον επωνυμα και αναγνωρισιμτητα.

Επσης αναδονται ευκαιρες, για παρδειγμα, με την ευρεα χρση των διαδικτυακν ιστοτπων αξιολγησης ταξιδιν, τα ξενοδοχεα επιθυμον λο και περισστερο να προσφρουν μια ανανεωμνη εμπειρα. χει εντοπιστε να «σνδρομο Συμβουλευτικς Ταξιδων», με την απατηση να μεινεται ο κκλος ανακανισης των ξενοδοχεων απ τα επτ χρνια στα πντε, ενισχοντας τσι την αγορ της ντυπης διακσμησης.

Η αξα της αγορς ντυπης διακσμησης και πολυστρωματικν υλικν το 2017 εναι πνω απ 15.8 δισεκατομμρια δολρια, με προβλψεις τι θα αναπτυχθε με ναν ετσιο ρυθμ ανπτυξης περπου 4% ως το 2022, που θα αγγξει τα 19,6 δισεκατομμρια δολρια.
 

2. Ηλεκτρονικ

Η χρση των εκτυπσεων στην παραγωγ ηλεκτρονικν προντων, πως διακπτες αφς, RFID, κυκλματα, οθνες και φωτοβολτακ, εναι δη μια μεγλη επιχερηση για πολλος προμηθευτς και οι αναδυμενες εφαρμογς στον σχεδιασμ συσκευν και εξαρτημτων θα συνεχσουν να δημιουργον νες ευκαιρες. Το 2017 αυτς ο τομας της αγορς υπολογζεται στα 28,8 δισεκατομμρια δολρια και αναμνεται να φτσει στα 47,8 δισεκατομμρια μχρι το 2022.

Η εκτπωση ηλεκτρονικν εναι ακμα μια εξελισσμενη τεχνολογα. Ανογει μια σειρ απ ευκαιρες σχεδιασμο και θα επιτρψει τη δημιουργα μιας γκμας μελλοντικν ηλεκτρονικν συσκευν. Τα τυπωμνα ηλεκτρονικ επιτρπουν την παροχ ηλεκτρονικς λειτουργικτητας σε πολ μεγαλτερο ερος υποστρωμτων απ τι οι συμβατικς μθοδοι.

Η τεχνολογα αυτ θα δσει την δυναττητα κατασκευς προντων με κστος και λειτουργικτητα που οι συμβατικς ηλεκτρονικς δομς αδυνατον να επιτχουν. Εν τα παραδοσιακ ηλεκτρονικ χρησιμοποιονται στην εκτπωση και στην συσκευασα, η ενσωμτωση μεγλης κτασης εκτυπσιμων ηλεκτρονικν μπορε να παρχει λεπτ, συμβατ και ελαφρι κυκλματα, χρησιμοποιντας υψηλο επιπδου και γκου διαδιακασες παραγωγς σε χαμηλ κστος. Τα τυπωμνα κυκλματα, τα RFID, οι οθνες, οι μπαταρες και τα φωτοβολτακ, λα παρουσιζουν σταθερ προδο.

Η Ασα εναι η μεγαλτερη παραγωγικ πειρος για τα τυπωμνα ηλεκτρονικ, υπ την ηγεσα πολλν κορυφαων εταιρειν ηλεκτρονικν στην Ιαπωνα, τη Ντια Κορα, την Ταιβν και την Κνα. Αποτελε  χαμηλο κστους κντρο κατασκευς για πολλ προντα, συμπεριλαμβανομνων πλακετν  κυκλωμτων, των διακοπτν και οθονν αφς, εν οι μεγλες εκτυπωτικς εταιρεες χρησιμοποιον τις εκτυπσεις ως μρος της μεγλης κλμακας παραγωγς πολλν αντικειμνων.

Πολλς μεγλες, πρωτοποριακς εταιρεες ηλεκτρονικν ειδν που κατασκευζουν ξυπνα κινητ τηλφωνα, τηλεορσεις και οθνες, φωτισμ και φωτοβολτακ πνελ χρησιμοποιον τις εκτυπσεις ως μρος της παραγωγικς διαδικασας.
 

3. Ψηφιακ εκτπωση υφσματος

Η παγκσμια αγορ εκτπωσης υφασμτων εναι τερστια και εκτιμται σε πνω απ 32 δισεκατομμρια τετραγωνικ μτρα ετσιας παραγωγς. Η εκτπωση με inkjet γνεται ολονα και πιο σημαντικ, καθς οι τσεις της μδας καθστανται λο και πιο ευμετβλητες. Η υιοθτηση της ψηφιακς εκτπωσης ψεκασμο υφασμτων υποστηρζει τη «γργορη μδα /fast fashion», με πολ ταχτερους χρνους απκρισης διαθσιμους στους λιανοπωλητς.

Μια ντονη ανπτυξη επικρατε στον τομα αυτ καθς η αγορ των 321 εκατομμυρων δολαρων το 2012 αυξθηκε σε ποσοστ 351% το 2017, φτνοντας τα 1,1 δισεκατομμρια δολρια. Αυτ πρκειται να επιταχυνθε και να επεκταθε με ναν ετσιο ρυθμ ανπτυξης 14,3% ως το 2022, με αξα 2,1 δισεκατομμρια δολρια.

Η ψηφιακ εκτπωση ψεκασμο επιτρπει στην συντμευση και την ευελιξα της εφοδιαστικς αλυσδας.Υπρχουν πολλο εκτυπωτς t-shirt που προσφρουν μια υπηρεσα web-to-shirt, που ο αγοραστς ανεβζει τη δικ του μοναδικ εικνα για να εκτυπωθε σε να νδυμα κατ παραγγελα. Η εκτπωση καταλαμβνει να μεγλο μρος της αξας του προντος και θα γνεται κοντ στον αγοραστ.
Για μια συλλογ (κολεξιν) μδας, τα αποθματα (στοκ) μπορον να αποφευχθον εκτυπνοντας και κατασκευζοντας τα δημοφιλ μεγθη και στυλ τοπικ σε μικρς ποστητες.

Αυτ καθιστ το υψηλτερο κστος κατασκευς μικρτερο πρβλημα και οι λιανοπωλητς διαδικτου μπορον να προβον στην παραγωγ με την ανθεση της παραγγελας και αφο η πληση χει ολοκληρωθε στο διαδκτυο. Οι εφοδιαστικς αλυσδες, λο και περισστερο, πιζονται να παρχουν μεγαλτερη ευελιξα, την οποα η εκτπωση inkjet σε υφσματα εναι σε θση να παρσχει.
 

4. 3DPrinting

Ο παγκσμιος κλδος της τρισδιστατης εκτπωσης (3D) ωριμζει,με τα μχρι τρα υπ αμφισβτηση θματα να ξεκαθαρζουν. Ποικλες τεχνολογες χουν αποδειχθε τι καθστανται λειτουργικ τμματα και αντικεμενα σε πολλος βιομηχανικος κλδους οικονομικ  και αποδοτικ στις μικρς παραγωγικς διαδικασες (μικρος κκλους παραγωγς). Οι χρστες και οι προχοι υπηρεσιν διερευνον πως τα επιχειρηματικ μοντλα μπορον να αλλξουν με τα συστματα κατ παραγγελαν τρισδιστατης εκτπωσης που βρσκονται κοντ στο σημεο χρσης των αγαθν.

Η τρισδιστατη εκτπωση εναι να εργαλεο που χει αποδεξει την αξα του σε βιομηχανικος και εμπορικος τομες, ενισχοντας τον σχεδιασμ και την ταχεα δημιουργα πρωτοτπων (μοντλων) σε πολλος τομες και χει γνει να παραγωγικ εργαλεο για πολπλοκα καλοπια, εργαλεα και υλικπου χρησιμοποιονται για την μορφοποηση μεταλλικν και πλαστικν εξαρτημτων.

Οι εταιρεες στον κλδο της αεροπορικς βιομηχανας, της αεροδιαστημικς, της αυτοκινητοβιομηχανας και της ιατρικς χουν αγκαλισει την υιοθτηση της τρισδιστατης εκτπωσης σε βιομηχανικς και εμπορικς εφαρμογς. Οι τρισδιστατες τεχνικς  εκτπωσης εξελσσονται ταχτατα προς την ευρεα αποδοχ και ενσωμτωση στο παγκσμιο περιβλλον παραγωγς.

Η αξα της εμπορεσιμης παραγωγς της επαγγελματικς τρισδιστατης εκτπωσης θα φτσει τα 21,4 δισεκατομμρια δολρια το 2022 καθς οι εφαρμογς διευρνονται, αντιπροσωπεοντας ναν ετσιο ρυθμ ανπτυξης 12,3% για την πενταετα.

Την πενταετα μχρι το 2022, η inkjet εκτπωση υφασμτων και η τρισδιστατη εκτπωση εναι οι πιο ταχως αναπτυσσμενοι τομες της αγορς, με την inkjet ως την πιο πολτιμη διαδικασα εκτπωσης σε χρση αφο ξεπρασε την μεταξοτυπα κατ τη διρκεια του 2017.

 

25/03/2020 : 2020: Phantom Blue
23/03/2020 : : Xerox
17/03/2020 : 2020
26/07/2019 : vs :
17/07/2019 : UV LED ;
08/07/2019 : 6
05/07/2019 : VS Sublimation Printing
25/06/2019 :
18/06/2019 : T 2019 Design Animation Projects
26/03/2019 : 18 tips illustrator
15/12/2018 :
02/11/2018 :
14/07/2018 :
10/07/2018 : Direct Mail

Google+ | | | 2006 All rights reserved Designed by ORGINSTUDIOS.COM