graphicarts.gr > > - 23 2020 | : 23/09/2020
-
  -
 
 
 
  -
 
 
 
  Drupa 2008
  Drupa 2012
  Drupa 2016
  Outside
  Graphica 2017

Marketing Services


Links

vs :

Η κατανηση των διαφορν μεταξ πλακτου χρματος και τετραχρωμας μπορε να σας εξοικονομσει χρνο και χρμα ταν δημιουργετε να σχδιο προς εκτπωση. Ακολουθε μια σντομη εξγηση για το κθε χρωματικ προφλ.

Μπορε να προκληθε μεγλη σγχυση ταν πρπει να αποφασσετε αν θα χρησιμοποισετε πλακτα χρματα τετραχρωμα στο σχδι σας. Ως σχεδιαστς, εναι σημαντικ να κατανοσετε τις διαφορς μεταξ των δο, ειδικ αν θα στελετε αυτ το σχδιο στο τυπογραφεο. Εξασφαλστε την ψυχικ σας υγεα και κερδστε λγο χρνο με αυτν τον ενημερωτικ οδηγ σχετικ με τα πλακτα χρματα ναντι εκενων απ τετραχρωμα και πτε πρπει να χρησιμοποισετε το καθνα.

 

Χρματα τετραχρωμας

Η τετραχρωμα εναι η πιο κοιν μθοδος στην εκτπωση offset. Τα χρματα που προκπτουν στην τετραχρωμα, παργονται με συνδυασμ κυανο, ματζντα, κτρινου και μαρου με μελνια CMYK. Κθε χρμα αποτελεται απ ποσοστ κυανο, ματζντα, κτρινου και μαρου μελανιο.

Διαφορετικ ποσοστ παργουν διαφορετικς αποχρσεις. Για παρδειγμα, το 100% κυαν συνδυασμνο με 100% ματζντα παργει ιδες χρμα. Ο αριθμς των χρωμτων που μπορον να προκψουν απ τετραχρωμα μπορε να μοιζει ατελεωτος, αλλ στην πραγματικτητα καλπτουν μια περιορισμνη περιοχ σε σγκριση με τα πλακτα χρματα.
 

 

Η τετρχρωμη εκτπωση εναι ιδανικ για εργασες που απαιτον πολχρωμα μελνια για την παραγωγ μιας εικνας σχεδου. Κθε χρμα εκτυπνεται με διαφορετικ γωνα για να παραχθε μια συνεκτικ εικνα. Αν κνετε μεγθυνση σε μια σελδα περιοδικο εφημερδας, μπορετε να δετε τις κουκδες CMYK απ τις οποες αποτελεται μια εικνα.
 

Αυτ η εκτυπωτικ διαδικασα εναι ιδανικ ταν η ακρβεια των χρωμτων και η πυκντητα δεν αποτελον την πρτη προτεραιτητα. Εν η τετρχρωμη εκτπωση παργει αποτελσματα υψηλς ποιτητας, υπρχει μια πιθαντητα διακμανσης χρματος σε διαφορετικος εκτυπωτς.

 

Πλακτα χρματα

Τα πλακτα συμπαγ χρματα αποτελονται απ καθαρ /και μικτ μελνια που παργονται χωρς τη χρση πολχρωμων κουκκδων. Αυτ τα συγκεκριμνα μελνια απαιτον τη δικ τους εκτυπωτικ πλκα, πργμα που σημανει τι οι εργασες εκτπωσης μπορε να εναι δαπανηρς.
 


Τα πλακτα χρματα εναι ιδανικ ταν η ακρβεια των χρωμτων και η πυκντητα εναι καθοριστικς σημασας, πως για παρδειγμα σε να εταιρικ λογτυπο. Η εκτπωση με πλακτα χρματα προσφρει μια μεγαλτερη γκμα χρωμτων απ την τετραχρωμα, γεγονς που καθιστ δυνατ την εκτπωση πιο ιδιατερων χρωμτων, πως μεταλλικς φθορζουσες αποχρσεις.

 

Pantone

Υπρχουν πολλ συστματα πλακτων χρωμτων, αλλ το πιο συνηθισμνο εναι το Pantone Matching System (PMS). λα τα χρματα Pantone προκπτουν απ την ανμειξη των 18 βασικν χρωμτων τους. Τα μελνια τους συνδυζονται με μεγλη ακρβεια για τη δημιουργα της δικς τους σειρς πλακτων χρωμτων.

Τα χρματα Pantone υποδηλνονται με αριθμος και να επθεμα αντ για το συνηθισμνο νομα χρματος. Κθε χρμα χει ναν κωδικ που αποτελεται απ ναν τριψφιο τετραψφιο αριθμ ακολουθομενο απ να γρμμα. Τα γρμματα C U αναφρονται σε δεγματα με χωρς επικλυψη, αντστοιχα. Τα επικαλυμμνα δεγματα χρησιμοποιονται για εκτπωση σε γυαλιστερς επιφνειες, πως μια σελδα περιοδικο. Τα μη επικαλυμμνα χρησιμοποιονται καλτερα σε ματ επιφνειες, πως τα επιστολχαρτα.

Πολλς απ τις αποχρσεις Pantone μπορον να προκψουν και στους χρωματικος χρους CMYK και RGB. Οι αποχρσεις που βρσκονται εκτς της γκμας RGB και CMYK πρπει να τροποποιηθον λγο στε να ταιριζουν στον καστο χρωματικ χρο, πργμα που σημανει τι τα πιο ζωνταν χρματα Pantone θα μετριζονται ταν μεταφρζονται σε τιμς CMYK. Για παρδειγμα, το λογτυπο Luxestate παραπνω, για να μεταφραστε σε μια απχρωση μσα στον χρωματικ χρο CMYK, αλλζει τη συνολικ εμφνιση του σχεδου.

Συμβουλ: ταν σχεδιζετε λογτυπα, πρπει να παρχετε τις ακριβες αναλσεις χρωμτων για πλακτα, CMYK και RGB. Αυτ εξασφαλζει τι τα λογτυπ σας θα φανονται δια στα διαφορετικ χρωματικ προφλ.

 

Πς να αποκτσετε πρσβαση σε πλακτα χρματα στα προγρμματα της Adobe

Μπορετε να αποκτσετε πρσβαση στο σστημα χρωμτων Pantone μσα στην παλτα Swatches στα Adobe Illustrator, Photoshop και InDesign.

 

Illustrator

Στο Adobe Illustrator, ανοξτε την παλτα Swatches (Window> Swatches) και, στη συνχεια, επιλξτε το αναπτυσσμενο μενο στη δεξι πλευρ του πνακα.

Κντε κλιση προς τα κτω στην επιλογ Open Swatch Library και, στη συνχεια, κντε κλικ στο Color Books για να ανοξετε μια παλτα με πληθρα δειγμτων Pantone, μαζ με λλα συστματα πλακτων χρωμτων.

 

Photoshop

Στο Photoshop, μπορετε να βρετε γργορα τα χρματα Pantone κνοντας κλικ στο αναπτυσσμενο μενο στην παλτα Swatches. Αυτ θα σας ανοξει διφορες επιλογς Pantone για να διαλξετε. Εφαρμστε αυτ τα χρματα σε ξυπνα αντικεμενα φωτογραφες.

 

InDesign

Βρετε τα δεγματα Pantone στο InDesign πηγανοντας στην παλτα Swatches και κνοντας κλικ στο αναπτυσσμενο μενο για να προσθσετε να New Color Swatch.

Αλλξτε το Color Type σε Spot και επιλξτε απ μια σειρ πλακτων χρωμτων στο αναπτυσσμενο μενο Color Mode.

 

Μετατροπ πλακτων χρωμτων σε τετραχρωμα

Βρκατε να χρμα Pantone που ταιριζει ψογα στο σχδιο σας, αλλ δεν μπορετε να εκτυπσετε αυτ ακριβς το χρμα; Στο Illustrator και το InDesign, μπορετε εκολα να μετατρψετε να χρμα απ πλακτο σε CMYK με μερικ μνο κλικ.

 

Illustrator

Ανοξτε την παλτα Color και επιλξτε το αναπτυσσμενο μενο. Κντε κλικ στο κουμπ CMYK για να μετατρψετε το Pantone σε τιμς CMYK. Αυτ μπορε μερικς φορς να αλλξει την εμφνιση του σχεδου σας, ειδικ αν το πλακτο χρμα που χετε επιλξει βρσκεται εκτς της γκμας χρωμτων CMYK.

Μπορετε επσης να επιτχετε το διο αποτλεσμα κνοντας κλικ στο σχμα σας, μετ πηγανετε στο Edit > Edit Colors > Convert to CMYK.

 

InDesign

Στην παλτα Swatches, κντε δεξ κλικ στο Pantone και επιλξτε το Swatch Options.

Αλλξτε το Color Mode σε CMYK και, στη συνχεια, αλλξτε το Color Type σε Process.

25/03/2020 : 2020: Phantom Blue
23/03/2020 : : Xerox
17/03/2020 : 2020
26/07/2019 : vs :
17/07/2019 : UV LED ;
08/07/2019 : 6
05/07/2019 : VS Sublimation Printing
25/06/2019 :
18/06/2019 : T 2019 Design Animation Projects
26/03/2019 : 18 tips illustrator
15/12/2018 :
02/11/2018 :

Google+ | | | 2006 All rights reserved Designed by ORGINSTUDIOS.COM