graphicarts.gr > > - 3 2020 | : 03/12/2020
-
  -
 
 
 
  -
 
 
 
  Drupa 2008
  Drupa 2012
  Drupa 2016
  Outside
  Graphica 2017

Marketing Services


Links

2020: Phantom Blue

Αυτ το βαθ μπλε κνει μια δλωση της ντασης και του δρματος. Δετε τους λγους για τους οποους το Phantom Blue εναι να απ τα κυραρχα χρματα του 2020. Μια σκοτειν απχρωση που εκπμπει ισορροπα και φιντσα.

Ανακαλψτε την προλευση και την ψυχολογα αυτς της βαθις και εκφραστικς απχρωσης και πρτε μερικς συμβουλς για τη χρση Phantom Blue στα σχδι σας.


Πο βρσκεται το Phantom Blue στον χρωματικ κκλο;

Το Phantom Blue εναι μια μξη ντιγκο και ναυτικο μπλε - δο πλοσιες σκορες μπλε αποχρσεις που χουν μεγλη ιστορα και δημοτικτητα. Το ντιγκο περιχει λγο μωβ, δνοντς του να ελαφρς πιο ζωνταν τνο απ το ναυτικ, το οποο εναι νας συνδυασμς μαρου και μπλε.

Στους παραδοσιακος χρωματικος κκλους, αυτ τα βαθι μπλε θεωρονται ως αποχρσεις του μπλε και του μωβ, αφο χουν αναμειχθε με μαρη χρωστικ για να επιτευχθε η σκοτειν απχρωση.

Στο web design, το Phantom Blue (επσης γνωστ ως Midnight Blue), εναι μια πλοσια μπλε απχρωση, με τον κωδικ #191970.

 

Το συμπληρωματικ χρμα του Phantom Blue

Το συμπληρωματικ χρμα του μπλε εναι το πορτοκαλ, το οποο βρσκεται ακριβς απναντι του σε ναν χρωματικ κκλο. Τα σκορο μπλε ταιριζουν ιδιατερα με βαθις, σκορες πορτοκαλ αποχρσεις.

Δοκιμστε να ταιριξετε Phantom Blue με καφ, χρες σκορες πορτοκαλ αποχρσεις για να δημιουργσετε μια εκλεπτυσμνη και «ψαγμνη» χρωματικ παλτα,  με φωτειν και λαμπερ πορτοκαλ για σχδια με ντονη ενργεια και ζωντνια.

Η σημασα του Phantom Blue

Το Phantom Blue εναι μια βαθι μπλε απχρωση που εξισορροπε το σκοτδι και το βθος με ζωντνια λγω της μικρς προσθκης ιδους. Θυμζοντας τους βαθες ωκεανος και τους αχανες ναστρους ουρανος, αυτ η απχρωση εμπνεται απ τη μυστηριδη διθεση των σκοτεινν περιβαλλντων.

Το μπλε ως χρμα με πολλς διαφορετικς αποχρσεις και τνους χει να ευρ φσμα σημασιν. Απ την αρχ της ανθρωπτητας, το μπλε συμβολζει τους ανοιχτος χρους πως ο ουρανς και η θλασσα, και μεταδδει μια ασθηση γαλνης και ηρεμας. Η ευρτητα του χρματος πυροδοτε την φαντασα, την ελευθερα και την δημιουργικτητα.
 


Αν και μερικς φορς θεωρομε τι το μπλε εναι να μελαγχολικ χρμα, στην πραγματικτητα εναι αντιληπτ ως θετικ χρμα τις περισστερες φορς, προγοντας μια ασθηση χαλρωσης. Υπρχει η θεωρα τι εναι ικαν να ηρεμε το μυαλ σε κρσιμες καταστσεις (πολλς νοσοκομειακς και στρατιωτικς στολς εναι μπλε), θεωρεται επσης να εξαιρετικ χρμα για την επικοινωνα και τη διπλωματα, καθιστντας το ιδιατερα δημοφιλς ανμεσα σε πολιτικος, κυβερνητικος αξιωματοχους και νομικ προσωπικ σε λο τον κσμο.
 

Ο Μπαρκ Ομπμα φορντας μπλε κοστομι στο συνδριο των Η.Ε. για την κλιματικ αλλαγ το 2015


Οι «συγγενες» του Phantom Blue, το ντιγκο και το ναυτικ μπλε χουν επσης τις δικς τους ψυχολογικς ιδιτητες.

Το ναυτικ μπλε, που εναι νας συνδυασμς μπλε και μαρου, χει τη φμη του συντηρητισμο, της σταθερτητας και της εξουσας και εναι το χρμα που καθορζει τον εταιρικ κσμο παγκοσμως.

Το ντιγκο, παρλο που συνδονται στεν, χει σχεδν την αντθετη συμβολογα. Η προσθκη μωβ στο μπλε και το μαρο χρμα προσθτει ζωντνια και ενργεια, καθιστντας το να χρμα που ενεργοποιε τη δημιουργικτητα και την πνευματικτητα.
Εναι το αυθεντικ χρμα των τζιν, και συμβολζει τα αντικομφορμιστικ κινματα.
 


Το Phantom Blue συνδυζει τη σταθερτητα του ναυτικο με τη ζωντνια του ντιγκο, καθιστντας το να ευλικτο αλλ εκλεκτικ σκορο χρμα που αποκαλπτει συνεχς να εππεδα βθους και ομορφις.
 

 

Η προλευση του Phantom Blue

Το Phantom Blue θυμζει χρματα που θα ταν πανταχο παρντα στις ζως των ανθρπων δη απ την αρχ της ανθρωπτητας, πως το χρμα των νυχτερινο ουρανο που φωτζεται μνο απ το φεγγρι και τα αστρια και τους τερστιους ωκεανος. Το σκορο μπλε χει συνδεθε εδ και καιρ με τις πιο μυστηριδεις πτυχς της φσης, συμβολζοντας την εξερενηση αλλ και τους κινδνους.
 


Οι διφορες αποχρσεις του σκορου μπλε ταν μεταξ μερικν απ τις πρτες φυσικς χρωστικς που βρθηκαν απ τον νθρωπο. Το μπλε ντιγκο, το οποο προρχεται απ το φυτ ντιγκο, καλλιεργθηκε αρχικ για το χρμα του στο Περο γρω στο 4000 π.Χ. Χρησιμοποιθηκε κατ κριο λγο στους αρχαους πολιτισμος της Ανατολικς Ασας, της Αιγπτου και της Ινδας για τη βαφ υφασμτων.
 


Το Lapis Lazuli, νας ημιπολτιμος λθος που βρθηκε αρχικ στο Αφγανιστν, χει μια μακρ ιστορα χρη στα ζωνταν του χρματα. Υπρχουν στοιχεα τι το 3300 π.Χ. ο Πολιτισμς Κοιλδας του Ινδο, θεωροσε αυτν τον λθο ως εξαιρετικ πολτιμο φυσικ προ. Οι χρυσοκτρινες και λευκς κηλδες πυρτη και ασβεσττη αντστοιχα που υπρχουν στον lapis lazuli στη φυσικ του κατσταση προσθτουν στην γοητεα της πτρας, που δνει την εντπωση ενς μικροσκοπικο ουρανο με σννεφα και αστρια.

Η χρωστικ Ultramarine δημιουργθηκε με τον θρυμματισμ του Lapis Lazuli. Αυτ η εξαιρετικ ζωνταν μπλε χρωστικ εξχθη στην Ευρπη απ Ιταλος εμπρους τον 14ο και 15ο αινα και γινε το ωραιτερο και πιο ακριβ μπλε που χρησιμοποιθηκε στους πνακες της Αναγννησης.

Το Ultramarine, το οποο χει στεν ομοιτητα με το Phantom Blue, χρησιμοποιθηκε αργτερα απ τον Johannes Vermeer για να απεικονσει το μαντλι στο «Κορτσι με το Μαργαριταρνιο Σκουλαρκι» και τον Vincent van Gogh στο μεταμπρεσιονιστικ του αριστοργημα «ναστρη Νχτα».
 

ναστρη Νχτα, Vincent van Gogh, 1889


Η λξη των βαθ μπλε χρωμτων συνεχζεται μχρι σμερα, με το μπλε χρμα να βρσκεται συνεχς στις κορυφς των λιστν αγαπημνων χρωμτων παγκοσμως. Η Pantone δλωσε επσης τι το Classic Blue (κλασσικ μπλε), μια παραλλαγ του ναυτικο μπλε, εναι το χρμα της χρονις για το 2020.

 

Πς να σχεδισετε με Phantom Blue

Το Phantom Blue εναι να εκλεπτυσμνο και κομψ χρμα, το οποο μπορε να σταθε εκολα μνο του να χρησιμοποιηθε ως ουδτερο σε αντθεση με πιο φωτειν χρματα.

Στην διακσμηση εσωτερικν χρων, το μπλε εναι να σκορο χρμα που μπορε να χρησιμοποιηθε πιο εκολα απ λλα σκορα χρματα πως το μαρο το κκκινο. Τα δωμτια που εναι βαμμνα σε βαθι μπλε απχρωση χουν μεση ηρεμιστικ επδραση στο μτι και δνουν μια αβαστη ασθηση κομψτητας.
 


Η κομψτητα του σκορου μπλε δεν θα μποροσε να μην παρατηρηθε και απ σχεδιαστς μδας, οι οποοι -εδ και αινες- χρησιμοποιον παραλλαγς του ντιγκο και του ναυτικο μπλε στα δημιουργες τους.

Στην εικονογρφηση, το Phantom Blue προσφρεται για απεικονσεις χρου, νερο πνευματικν εννοιν.
 

Απ την εικονογρφηση του ργου Virgo, της Λιθουανς καλλιτχνη Jekaterina Budryte

 

Ποια χρματα ταιριζουν με το Phantom Blue;

Το Phantom Blue εναι να χρμα που μπορε να χρησιμοποιηθε ως υποκατστατο του μαρου του γκρι ταν συνδυζεται με λλα χρματα. Ιδιατερα αποτελεσματικς και ξυπνος συνδυασμς εναι το πορτοκαλ, το οποο εναι το συμπληρωματικ χρμα του μπλε.
 

Brand design ενς catering απ το αγγλικ σχεδιαστικ γραφεο Spy


Για να πιο λαμπερ αποτλεσμα, δοκιμστε να συνδυσετε Phantom Blue με μεταλλικς αποχρσεις του χρυσο, του χαλκο του αργρου.
 


Ανακαλψτε τρεις χρωματικς παλτες για να αξιοποισετε στο πακρο το Phantom Blue στα σχδι σας.

Παλτα 1: «Η ηρεμα της ερμου»

Εμπνευσμνη απ την ρημο και τις αντιθσεις ανμεσα στις ντονα θερμς μρες και τις δροσερς νχτες.

 

Παλτα 2: «Απ το σορουπο στην αυγ»

Εμπνευσμνη απ το δραματικ φως στην αρχ και στο τλος της ημρας.

 

Παλτα 3: Παγνι

Μεταλλικς αποχρσεις του χρυσο και του πρσινου συνδυζονται με το Phantom Blue για να δημιουργσουν να κομψ αφιρωμα στα μορφα χρματα των φτερν παγωνιο.

25/03/2020 : 2020: Phantom Blue
23/03/2020 : : Xerox
17/03/2020 : 2020
26/07/2019 : vs :
17/07/2019 : UV LED ;
08/07/2019 : 6
05/07/2019 : VS Sublimation Printing
25/06/2019 :
18/06/2019 : T 2019 Design Animation Projects
26/03/2019 : 18 tips illustrator
15/12/2018 :

Google+ | | | 2006 All rights reserved Designed by ORGINSTUDIOS.COM